Новострілищанська об'єднана територіальна громада

припинила діяльність, увійшла до складу Бібрської громади

Правила благоустрою населених пунктів Новострілищанської селищної ради

Дата: 04.01.2019 15:15
Кількість переглядів: 1058

Затверджено:

рішенням селищної ради

№127 від 31.05.2016р.

 

Правила  благоустрою  населених пунктів

Новострілищанської селищної ради

 

1. Загальні положення

 

        Правила благоустрою території Правил благоустрою населених пунктів

 Новострілищанської селищної ради (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, селища та сіл ради, регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності  людини, і є обов’язковими для виконання на території громади виконкомом міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.1. Об’єкти благоустрою населених пунктів Новострілищанської селищної ради   використовуються відповідно до їх функціонального  призначення  для  забезпечення  сприятливих  умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, генерального плану забудови,  природоохоронних, санітарних та інших  вимог,  передбачених законодавством України.

  Правила  благоустрою території смт Нові Стрілища, сіл: Старі Стрілища, Лінія, Кнісело, Орішківці, Бертишів, Репехів, Баківці, Квітневе,Трибоківці,

Закривець Жидачівського  району Львівської області  (далі –населених пунктів Новострілищанської селищної ради ) розроблені з врахуванням законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою усіх  населених пунктів Новострілищанської селищної ради  і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 Правила містять загально-обов’язкові на території громади норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, яка встановлена нормативно-правовими актами України.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою населених пунктів Новострілищанської селищної ради, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у населеному пункті  здійснює селищна рада

Управління у сфері благоустрою населеного пункту  здійснює виконавчий комітет Новострілищанської селищної ради.

Рішення сесії Новострілищанської селищної ради, щодо благоустрою населених пунктів  є обов’язковим для виконання розміщеними на території сіл та селища підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту.

 

1.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою населеного пункту

Кожен громадянин села чи селища  має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території населеного пункту.

Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень та оприлюднення їх через наглядну агітацію.

Внесення змін до Правил  здійснюється  Новострілищанською селищною радою у встановленому законодавством порядку.

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

 

 

  2.  Визначення термінів

 

2.1. У цих Правилах  терміни вживаються  в такому значенні:

2.1.1. Автомобільна дорога - лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для  безперервного  безпечного  та   зручного   руху транспортних засобів.

2.1.2. Балансоутримувач - власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує  об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного  проведення  капітального  і поточного ремонтів та утримання.

2.1.3. Благоустрій міста  - комплекс робіт з  інженерного захисту, розчищення,  осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та   екологічних заходів з покращення мікроклімату,  санітарного очищення, естетичного  та архітектурного вигляду, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з  метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.1.4. Бульвар - озеленена територія вздовж проспекту, транспортної магістралі, вулиці або  набережної  з  алеями  і  доріжками  для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.

2.1.5. Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з відбудови втрачених пам’яток архітектури та історії за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.

2.1.6. Відходи -  будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворюються у процесі людської діяльності і  не  мають  подальшого використання  за  місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен  позбутися  шляхом утилізації чи видалення.

2.1.7. Вулично-дорожня мережа - призначена  для  руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів,  тротуарів,  пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

2.1.8. Вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів,  прокладання неземних і підземних інженерних мереж  у межах населеного пункту.

2.1.9. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

2.1.10. Дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

 

2.1.11.  Елементи благоустрою:

 

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, парків, бульварів, тротуарів,  пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах  благоустрою   загального користування, санітарно-захисних зонах,  на прибудинкових  та інших  територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інж-нерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки  маршрутних  транспортних засобів;

9) обладнання  (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки  маршрутних  транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13)  телефонні автомати загального користування;

14) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

15) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

16) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

17) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

18) садові лави;

19)  меморіальні дошки, ілюмінація;

20) громадські вбиральні;

21) інші елементи благоустрою міста Ходорова.

2.1.12. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

2.1.13. Заходи з благоустрою -  роботи  щодо відновлення,  належного утримання та  раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.14. Кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з  облаштованими могилами  та спорудами, призначеними для організації поховання  та  утримання  місць поховань.

2.1.15. Користувачі дорожніх об’єктів - учасники  дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній ”  міських  вулиць  і   доріг,  а  також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд,  розташованих  у зазначених межах.

2.1.16. Лісопарк – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

2.1.17. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для  продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

2.1.18. Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.).

2.1.19. мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності - це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження  фундаменту.

2.1.20. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливо миючих, підмітальноприбиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

2.1.21. Міст - споруда, призначена для руху через річку,  яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. За класами мости підрозділяються на: малі – довжиною до 25 м, середні – довжиною до 100 м, великі – довжиною більше ніж 100 м, позакласові – довжиною більше ніж 500 м.

2.1.22. Місце для організації ярмарку - об’єкт благоустрою міста з визначенням меж земельної ділянки в натурі, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.

2.1.23. Набережна -  озеленена  та благоустроєна транспортна та пішохідна магістраль уздовж берега річки або водоймища.

2.1.24. Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій міста, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту,  зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших. Об’єкти благоустрою:

1)  території загального користування:

-  парки (гідропарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;

- майдани, площі, бульвари, проспекти, набережні;

- вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);

- місця для зупинки  маршрутних  транспортних засобів;

- мости, шляхопроводи, пішохідні переходи;

- місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі;

- інші території загального користування в межах міста Ходорів ;

2) прибудинкові території;

3) території будівель  та споруд інженерного   захисту  територій;

4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах міста Ходорів .

2.1.25. Пам’ятка - об’єкт  культурної  спадщини,  який  занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

2.1.26. Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

2.1.27.  Паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – складова частина проектної документації, в якому визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури.

2.1.28. Підземний пішохідний перехід - штучна інженерна споруда, призначена для проходу пішоходів під дорогою (вулицею, перехрестям, площею) з інтенсивним рухом.

2.1.29. Прибудинкова територія - територія навколо будинку,  визначена  актом  на право власності чи користування  земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

2.1.30. проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

2.1.31. Рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою міста, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, етроли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.Встановлення реклами регулюється пооженням про рекламу.

2.1.32.  Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів  – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

2.1.33. Ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

2.1.34. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

2.1.35. Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

2.1.36. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення міста та призначена для короткочасного відпочинку населення.

2.1.37. Спортивні  споруди  -  окремі  будівлі  і  комплекси  споруд, призначені для  оздоровчих  та  навчально-тренувальних  занять,  а також змагань з різних видів спорту.

2.1.38. Суб’єкти у сфері благоустрою міста Ходорів  - учасники відносин у сфері благоустрою міста Ходорів , а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.1.39. Територія -  сукупність земельних  ділянок,  які використовуються для розміщення об’єктів загального  користування: парків,  скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

2.1.40. Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою  території  населеного  пункту,  а також санітарне очищення  території, її  озеленення,  збереження  та  відновлення об’єктів благоустрою.

2.1.41. Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення  експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них  (прибудинкової) території відповідно до вимог  нормативів,  норм,  стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

2.1.42. Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна).

2.1.43. Шляхопровід - інженерна  споруда  мостового типу над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з’їзду на іншу дорогу.

2.1.44. Ярмарок  – захід, під час якого надаються в тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.

 

3. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою

3.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

3.2. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян , керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території  селища чи села.

3.3. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку,спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок,  кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Новострілищанської територіальної громади, виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються виконавчим комітетом селищної ради.

3.4 Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

3.5. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у районному відділі архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом селищної ради.

3.6. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування,  прилеглої до його присадибної ділянки.

3.7. Прибирання та благоустрій при будинкових територій проводиться  власниками або користувачами  будинків чи земельними ділянками.

 

4. Заходи з реалізації Програми благоустрою території населеного пункту

Реалізація Програми благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:

4.1 Щорічно в лютому місяці розробляються і затверджуються заходи з благоустрою населених пунктів  на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова програма благоустрою території населених пунктів.

4.2. В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

4.3. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.

4.4. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд  здійснюється за рахунок коштів забудовників.

4.5. Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

4.7. Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою населеного пункту у повному обсязі несуть керівники  установ , організацій  розташованих на території селищної  ради всіх форм власності .

 

 

5. Вимоги до впорядкування території населеного пункту

 

5.1 Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту:

 

5.1.1 Підприємства, організації та установи мають право:

 

- брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села чи селища , або призводить до її нецільового використання;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи,

 

- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

- вносити на розгляд селищної  ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою села та селища.

 

5.1.2 Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

- утримувати в належному стані закріплені за ними  об’єкти благоустрою та прилеглі території;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

- проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом Новострілищанської селищної  ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

-у процесі утримання  об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи  щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

 

5.2 Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту

 

5.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

 

- користуватись об’єктами благоустрою  селища ,села;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

- вносити на розгляд виконавчого комітету та селищної  ради пропозиції з питань благоустрою села,селища;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території  селища,села та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою селича,села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою селища ,села у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

 

5.2.2 .Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

 

- утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

- дотримуватись правил благоустрою території селища, села;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою селища , села;

- проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади населеного пункту;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

 

- складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки на купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту , а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

 

5.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту  забороняється:

 

- вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

 

- засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери  та інші громадські місця;

- псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

- порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою  селища,села;

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

- мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

- здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

- порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

- порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

 

6. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населеного пункту

 

Органи самоорганізації населення (вуличні  комітет) мають право:

- вносити в установленому порядку на розгляд Новострілищанської селищної ради пропозиції з питань благоустрою села чи селища ;

- організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою;

- здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;

- інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою селища чи села

- вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок здійснення благоустрою та утримання території Новострілищанської громади

 

7. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

 

7.1. Парків (парків культури і відпочинку, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення урн, щоденне та по мірі наповнення очищення; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць-планів території, меморіальних дощок, пам'ятників та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та  відпочинку.

   -    Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів  здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.

     -  Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

     -   Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об'єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров'ю.

    -  Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

     -  На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

     -  Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання  бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залеж-но від інтенсивності експлуатації.

      - Поливальні  пристрої  повинні  бути в справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися.

      -Літні поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації згідно із встановленими правилами

 

    7.2  Доріг,  вулиць, пішохідних доріжок.

      Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи, які повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, мають право вимагати від користувачів  дотримання чинних законодавчих  і нормативних актів  щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об'єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

       Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

      Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-5-2001.

      Власники  дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

-   своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки  руху;

-   постійно контролювати  експлуатаційний  стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому  русі,  а  за  неможливості  це  зробити  - невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно  до  діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

-   контролювати якість робіт, що виконуються  підрядними організаціями;

-   вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних  ситуаціях,  за  несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів,  аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у  дорожньому  русі  разом  із  спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державною службою  безпеки дорожнього руху МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

-   аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і   місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення  організації  дорожнього руху для усунення причин та умов,  що  призводять  до  їх  скоєння;

-   разом з  Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України брати участь  в  огляді   місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

-   сповіщати  виконавчий комітет Ходорівської міської ради  та  учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху,  стан  дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

- забезпечувати дотримання   вимог  техніки  безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

      Власники  транспортних засобів  зобов'язані  виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

         Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими  матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

      Власники та користувачі земельних ділянок,  що межують з "червоними лініями" міських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі,  каміння та інших  матеріалів, сміття;

- установлювати і  утримувати  в  справному  стані  огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших  будинків  і  споруд  масового  відвідування влаштовувати місця  для  стоянки  транспортних  засобів  і  виїзду  на  дорожні об'єкти.

        Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих  архітектурних  форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах "червоних ліній" міських вулиць і доріг, зобов'язані:

-   утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій,  тротуари,  обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об'єктів;

- забезпечувати  прибирання  сміття,  снігу,  опалого  листя та інших  відходів,  а  в  разі  необхідності  проводити обробку тротуарів протипожеледними  матеріалами;

-    забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших  використовуваних елементів  дорожніх об'єктів відповідно  до їх  функціонального призначення та діючих нормативів;

- у разі виявлення  небезпечних  умов  в експлуатації споруд і об'єктів, аварій  і  руйнувань,  що  призвели до виникнення перешкод у  дорожньому  русі  або  загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, а також Державну службу безпеки  дорожнього руху МВС України;

- дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони  дорожніх об'єктів.

 

       У  межах  "червоних ліній" міських вулиць і доріг забороняється:

-  розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об'єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих  побутових  і харчових відходів;

- смітити, псувати дорожнє   покриття,   обладнання,   зелені насадження;

- спалювати сміття,  опале листя та інші відходи,  складати  їх для тривалого зберігання;

- скидати промислові,  меліоративні  і  каналізаційні  води   в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

- випасати худобу та свійську птицю;

-    виконувати будь-які роботи без  одержання  на  те  дозволу  у власника  дорожнього  об'єкта  або  уповноваженого ним органу та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.

         Відкриття нових автобусних маршрутів проводиться замовником перевезень після вивчення пасажиропотоків і моделювання маршрутних кореспонденцій, обстеження доріг та дорожніх об'єктів на маршрутах за погодженням з власниками цих дорожніх об'єктів або їх уповноваженими особами.

        При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць та  залізничних  переїздів  дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку  повинні  здійснювати  заходи щодо  безпеки  дорожнього  руху  на основі  обліку  і аналізу дорожньо-транспортних  подій,  результатів  обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях   концентрації дорожньо-транспортних подій.

        Власники  дорожніх  об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані  служби  організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні  умови  руху,  сприяти  збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів,  запобігати травмуванню учасників дорожнього руху,  пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

       Всі  дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об'єктів є відповідність   контрольованих   показників окремих  їх  елементів  і об'єктів у цілому ДСТУ 3587. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.

         Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і  утримання  автомобільних доріг загального  користування  і  технічних  правил  ремонту  і утримання  міських  вулиць  і  доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та  безпеки дорожнього руху.

       Питання виробничої діяльності комунальних служб, пов'язані із закриттям або обмеженням руху, погоджуються з органом державного управління автомобільними дорогами загального користування   та   відповідними  державними  органами  з безпеки дорожнього руху.

       Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або частково) здійснюється з повідомленням не менше ніж за три робочих дні виконавчого комітету Жидачівська міської ради.

 

7.3.  Кладовищ.

        Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань,  братських  могил,  а  також  могил померлих  одиноких  громадян,  померлих  осіб без  певного  місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом  міської  ради  за  рахунок  коштів місцевого бюджету.

 

       Утримання військових  братських  та  одиночних  могил забезпечує  виконком міської ради, органи виконавчої влади із залученням органів  охорони  культурної спадщини, відповідно до їх повноважень.

       Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання,  намогильних споруд і склепів здійснюється  відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

      Утримання кладовищ, а також   інших  місць поховання забезпечує виконавчий комітет міської ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим  центральним органом  виконавчої  влади  у  сфері  житлово-комунальної політики України.

      Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає  використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

       Існуючі місця  поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені  тільки  за  рішенням  відповідного  органу   місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих  поховань,  віднесені в  установленому законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Виконання будь-яких  будівельних робіт у місцях поховань,  на місцевості із залишками  слідів  давніх  поховань,  на  територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється без відповідних дозволів.

 

7.4. Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту

На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов'язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом міської ради.

У випадку розміщення місць для паркування на проїзній частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов'язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов'язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

-    засмічувати  територію,  а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

-    розпалювати вогнища;

-    торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та без погодження з Державною службою  безпеки  дорожнього руху МВС України;

-    зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

-    псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

 

 

 7.5.  Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені  вказані майданчики відповідно до договору.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров'я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися  у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

 

7.6 Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам Правил торгівлі на ринках м.Ходорова, санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов'язані:

- забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;

- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів;

- встановити сміттєзбірники (урни)  для збирання відходів та сміття;

-  забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

Для організації ярмарку або майданчика сезонної торгівлі суб'єкти господарської діяльності зобов'язані отримати статус оператора шляхом укладення відповідного договору.

Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснює Виконавчий комітет Ходорівської міської ради.

 

 

7.7.  Організація утримання зелених насаджень на території населеного пункту

 

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

 

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з “Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

 

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:

- на об’єктах комунальної власності – селищна  рада.

- на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях - установи, організації і підприємства;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

 

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюються тільки за умови погодження з виконавчим комітетом  Новострілищанської селищної  ради.

Охорона зелених насаджень є громадським обов’язком кожного жителя. Усі жителі населеного пункту  повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі чи селищі , бережливо відноситися до зелених насаджень.

 

7.7 Організація санітарного очищення території села та селища

 

7.7.1. Загальносільським санітарним днем на території  Новострілищанської селищної  ради встановлюється кожний четвер тижня.

7.7.2. Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території населених нунктів  покладається на  керівників  підприємств , установ  всіх форм власності , які розташовані на території Новострілищанської селищної  ради та  жителів селищи , села.

 

8. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту

 

Фінансування заходів з благоустрою території селища та сіл Новострілищанської селищної ради , утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

 

9.    Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

 

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

 

- виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

- пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі ;

- вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків не у відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

 

- кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

- захаращувати придорожні території матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;

- наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

- самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

 

10.    Контроль за дотриманням Правил благоустрою території населених пунктів селищної ради

10.1. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється центральним органом виконавчої влади та Львівською обласною  державною адміністрацією.

10.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території села здійснюють Новострілищанська селищна  рада та її виконавчий комітет.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території  селища, села здійснюється шляхом:

- проведення перевірок територій;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Новострілищанської селищної  ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

 

10.3. Громадський контроль у сфері благоустрою території селища, села здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населеного пункту, які залучаються до:

 

- проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

- складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

- допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих  Правил.

 

11.    Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту

 

До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

- порушенні Правил благоустрою населеного пункту (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.

 

 

 

Секретар селищної ради                                              Н.Кучер

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь