Новострілищанська об'єднана територіальна громада

припинила діяльність, увійшла до складу Бібрської громади

Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новострілищанської селищної ради об’єднаної територіальної громади

Дата: 03.01.2019 15:21
Кількість переглядів: 789

Затверджено

                                                                       Рішенням      сесії                                                                                     Новострілищанської селищної ради                                                                           № 172  від 14.07. 2016р.

 

 

Положення  про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури  Новострілищанської селищної ради об’єднаної територіальної громади

1. Загальні положення.

 

          1.1.Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новострілищанської селищної ради  (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (із внесеними змінами та доповненнями), ст.40 Закону України “Про  регулювання містобудівної діяльності” (із внесеними змінами та доповненнями), Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (із внесеними змінами та доповненнями), а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000р. №174, з метою забезпечення комплексної забудови міста всіма суб’єктами містобудівної діяльності у процесі нового будівництва, реконструкції, розширення об’єктів житлово-громадського, виробничого та невиробничого призначення (далі - об’єкти будівництва), з метою стимулювання інвестиційної діяльності та створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури ОТГ.

          1.2.Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі - розвитку інфраструктури)  Новострілищанської селищної ради належить до відання Новострілищанської селищної ради.

          1.3.Положення визначає порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури Новострілищанської об’єднаної територіальної громади  з урахуванням соціально-економічної важливості об’єктів будівництва.

          1.4.Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву (лист-згоду).

           У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

            - будівництво - спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об’єктів будівництва;

            - об’єктами будівництва - будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

          1.5.Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки на території Новострілищанської об’єднаної територіальної громади, зобов’язаний  взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених п.п.2.2 п.2 цього Положення.

 

 

 

2. Сфера дії Положення

 

          2.1.Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, які на території Новострілищанської  селищної ради  здійснюють будівництво об’єктів житлово-громадського, виробничого та невиробничого призначення незалежно від форм власності.

          2.2.До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:

          - обєктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

          - будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

          - будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

         - індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних  земельних ділянках;

         - об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

         - об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;                                                                                                   

         - об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

         - об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

 

3. Порядок залучення та умови розрахунку внесків.

 

         3.1.Лист-згода замовника сплатити пайовий внесок є обов’язковим документом при наданні вихідних даних та/або прийнятті виконавчим комітетом Новострілищанської селищної ради рішення про надання дозволу на проектування та будівництво, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться у користуванні або власності замовника. Даним листом замовник бере на себе зобов’язання в подальшому при будівництві об’єктів містобудування взяти участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та вчасно, не пізніше ніж за 15 робочих днів до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, подати до Новострілищанської селищної ради звернення про укладення договору про пайову участь.

         3.2.Підготовку проектів договорів, розрахунок розміру пайової участі виконує виконавчий комітет Новострілищанської селищної ради.

         3.3.Розрахунок розміру пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новострілищанської селищної ради  здійснюється виконавчим комітетом селищної ради на підставі представленого замовником будівництва пакету документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкту з техніко-економічними показниками.

           3.4.Величина пайової участі у розвитку інфраструктури Новострілищанської селищної ради  визначається у договорі (додаток 1), укладеному з Новострілищанською селищною радою (відповідно до встановленого нею розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

           У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Львівської області станом на день оплати.

              3.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Новострілищанською селищною радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.

          3.6. Пайовий внесок сплачується на підставі Договору про пайову участь у створенні інфраструктури Новострілищанської селищної ради, що укладається між замовником та Новострілищанською селищною радою, в особі Новострілищанського селищного голови.

          Договір про пайову участь забудовників об’єктів містобудування у розвитку інфраструктури Новострілищанської селищної ради   укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

          Істотними умовами договору про пайову участь у розвитку  інфраструктури  населеного пункту є розмір пайового участі (внеску), терміни (графік) оплати пайового внеску, відповідальність сторін. Невідємною частиною договору є також розрахунок величини пайового участі замовника у створення  інфраструктури Новострілищанської селищної ради.

          3.7. У разі зміни техніко-економічних показників та кошторисної вартості об’єкта будівництва величина пайової участі замовників будівництва може переглядатися.

          3.8. Встановлений Новострілищанською селищною радою розмір пайової участі у розвитку інфраструктури  не може перевищувати граничний розмір пайової участі встановлений законодавством України.

         

 

4.Форми та строки сплати пайової участі.

 

            4.1.Внесок сплачується Замовником будівництва, або уповноваженою ним особою, у грошовій формі в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати пайової участі не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта в експлуатацію.

           4.2.Кошти пайової участі зараховуються до фонду  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на безоплатній, безповоротній основі

4.3.Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Новострілищанська селищна рада.

           4.4.У разі невиконання замовником умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури Новострілищанської селищної ради  щодо перерахування в повному обсязі коштів, приймає Новострілищанська селищна рада вживає всі необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

5.Заключні положення.

 

           5.1.Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та невиконання умов Договору про пайову участь несе Замовник будівництва. 

           5.2.У разі невиконання Замовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий комітет приймає Новострілищанської селищної ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку. 

           5.3.Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвиток інфраструктури Новострілищанської селищної ради     у судовому порядку.

 

 

 

 

 

                       Секретар ради                                                                         Н. КУЧЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток 1.

                                                                          До     рішенням      сесії                                                                                    

                                                                          Новострілищанської селищної ради                                                                                          

                                                                          № 172 від 14.07. 2016р

 


 

Договір про пайову участь у створенні інфраструктури

Новострілищанської селищної ради

 

 Смт. Нові Стрілища                                                                                         

                                                                                                      «____»____________201_ р.

 Новострілищанська селищна рада в особі селищного голови Козяр Галини Іванівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та__________________________________________________________,

                (прізвище, ім’я, по батькові  фіз.особи або найменування юр. особи )

 що діє на підставі_____________________________________________________ (далі – Замовник), з другої сторони  уклали цей Договір про наступне:

 

І. Предмет Договору

 

1.Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новострілищанської селищної ради та перерахувати до ____________________________________ (рахунок                                                 № ____________________, код ___________, МФО _________, ККД ____________, банк одержувача ___________________) (далі – Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новострілищанської селищної ради  у розмірі, що дорівнює ____ % відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку. У разі коли загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Львівської області станом на день оплати. Обсяг внеску визначено в Додатку 1 до договору, який є його невід’ємною частиною.

 

ІІ. Зобов’язання Сторін.

 

2.1.Замовник зобов’язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього Договору протягом одного місяця після прийняття об’єкту в експлуатацію, на Спеціальний рахунок з призначенням платежу: «Пайова участь у розвитку інфраструктури Новострілищанської селищної ради.

2.2.За цим Договором з моменту зарахування на Спеціальний рахунок, передбачених цим Договором грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новострілищанської селищної ради. Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами міській раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади  Новострілищанської селищної ради.

  2.3. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новострілищанської селищної ради.

 

ІІІ. Особливі умови.

 

3.1.Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади  Новострілищанської селищної ради.

 

 IV. Відповідальність Сторін.

 

4.1.У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури Новострілищанської селищної ради  щодо перерахування в повному обсязі коштів, Новострілищанська селищна рада  здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

4.2.Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору  сплачує пеню в розмірі 0,3 % за кожний день прострочення від суми договору.

4.3.Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.

 

V. Строк дії договору

 

5.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

VІ. Інші умови.

 

6.1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

6.2.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.

           6.3.У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.4.У випадку виникнення спору між Новострілищанської селищної ради і Замовником, що стосується виконання зобов'язань згідно з умовами цього договору, сторони вживають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів або у судовому порядку.

6.5.Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий - у Новострілищанської селищної ради.

 

VIІ. Адреси та реквізити Сторін.

 

Новострілищанська селищна рада

_________________________________

_________________________________

Міський голова            Г. Козяр.

__________________  /______________

МП

Замовник

___________________________________

___________________________________

Посада, ПІБ, підпис:

__________________  /________________

МП

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь