Новострілищанська об'єднана територіальна громада

припинила діяльність, увійшла до складу Бібрської громади

ПОЛОЖЕННЯ про виявлення, облік, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття цього майна у комунальну власність Новострілищанської селищної ради та подальшого розпорядження ним

Дата: 04.01.2019 15:24
Кількість переглядів: 3356

 

Додаток № 1

до рішення

Новострілищанської

селищної ради

від 14.07. 2016 року № 178

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виявлення, облік, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття цього майна у комунальну власність Новострілищанської селищної ради та подальшого розпорядження ним

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про виявлення, облік, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття цього майна до комунальної власності Новострілищанської селищної ради (Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади (ОТГ)) та подальшого розпорядження ним (надалі - Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно - правових актів.

1.2. Дія Положення поширюється на будь-які об’єкти цивільних прав, які є безхазяйними чи визнані у встановленому законодавством порядку відумерлою спадщиною.

              1.3. Для реалізації цього Положення використовуються наступні терміни та визначення:

              - річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки;

              - майно - окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки;

              - безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

              - відумерла спадщина - майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

              Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається.

              - нерухома річ (нерухоме майно, нерухомість) - земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

              - рухома річ (рухоме майно) - річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

              - мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари;

              -мережа газопостачання - окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов’язані з ним єдиним технологічним процесом об’єкти, за допомогою яких здійснюється постачання природного газу споживачам;

              - газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технічно пов’язаних об’єктів, призначених для транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів;

               - водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;

              - каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

               - об’єкт передачі електричної енергії - повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої;

               - трансформаторна підстанція - електрична установка відкритого або закритого типу, призначена для розподілу або перетворення електричної енергії;

               - демонтаж - розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;

              - евакуація - комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна разом без основи від місця їх розташування та транспортування до місця їх подальшого зберігання;

               - зберігачі - підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи - підприємці, з якими Новострілищанської селищної ради уклала договір зберігання безхазяйного майна.

              1.4. Виявлення, проведення обліку, оцінку, використання, зберігання, розпорядження, а також прийняття у комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини є повноваженнями виконавчого комітету Новострілищанської селищної ради (надалі - Орган управління).

               Прийняті Органом управління акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, проведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальним підприємствоми селищної ради.

 

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

              2.1. Комунальне підприємство, установи, організації, фізичні та юридичні особи, депутати Новострілищанської селищної ради, яким стало відомо про розташоване на території Новострілищанської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) майно, яке не має власника або власник якого невідомий, з моменту виявлення або отримання відповідної інформації мають повідомити про це Новострілищанську селищну раду.             

2.2.  Виконавчий комітет Новострілищанської селищної ради та/або відділ земельних ресурсів Новострілищанської селищної ради за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Положення, проводять обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживають заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органу реєстрації, державного нотаріуса та інших установ за необхідністю.

              Спеціалісти  виконавчого комітету Новострілищанської селищної ради та/або відділу земельних ресурсів Новострілищанської селищної ради при підготовці заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини працюють у складі комісії, яка проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження, складеному комісією, зазначається :

             - адреса та технічний стан об’єкта;

              - можливість подальшої експлуатації об’єкта згідно з його цільовим призначенням;

             - пропозиції стосовно подальшої експлуатації об’єкта.

              У склад комісії входять представники від депутатського корпусу Новострілищанської селищної ради, структурних підрозділів виконавчого комітету. Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх згодою.

Комісія вважається повноважною в разі присутності не менше чотирьох її членів

              Результати обстеження документуються відповідним актом, в якому зазначаються всі встановлені факти (додаток 1 до Положення).

              2.3. Наявність оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, відслідковується шляхом отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

              2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою органу управління проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік.

              У ході проведення технічної інвентаризації безхазяйного рухомого, нерухомого майна чи відумерлої спадщини вирішуються наступні питання:

             - технічний стан об’єкта;

              - можливість використання об’єкта згідно із його функціональним призначенням;

             - для об’єктів житлового фонду - придатність для проживання;

             - пропозиції щодо подальшого використання об’єкта;

             - інші питання.

              Якщо у ході інвентаризації об’єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового. У випадку встановлення факту руйнування об’єкту, комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки, де розташовувався об’єкт.

               Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює Орган управління.

               2.5. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна  виконавчий комітет Новострілищанської селищної ради та/або відділ земельних ресурсів Новострілищанської селищної ради звертаються до органу реєстрації.

              2.6. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

              2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, виконавчий комітет Новострілищанської селищної ради та/або відділ земельних ресурсів Новострілищанської селищної ради отримує від органу реєстрації інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановленого зразка.

              2.8. Виконавчий комітет Новострілищанської селищної ради та/або відділ земельних ресурсів Новострілищанської селищної ради після отримання інформаційної довідки про взяття безхазяйного майна на облік, робить оголошення на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі інтернет та газеті «Новий Час» або іншому друкованому органі про взяття безхазяйного майна на облік.

            Зняття з обліку безхазяйного майна можливе за зверненням його власника.

              По проходженні одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган подає заяву до суду щодо передачі майна у комунальну власність Новострілищанської об’єднаної територіальної громади.

              Взяття на облік об’єктів відумерлої спадщини проводиться Органом управління після надходження інформації про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом. Інформація про це може надходити у вигляді заяв сусідів, акта опитування мешканців сусідніх домоволодінь та інша інформація. При встановленні факту заволодіння таким майном особами без належних правових підстав, інформація про це з підтверджуючими документами негайно надається виконавчому комітету селищної ради та правоохоронним органам.

              2.9. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, Орган управління може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

              2.10.  Виконавчий комітет Новострілищанської селищної ради та/або відділ земельних ресурсів Новострілищанської селищної ради самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, роблять запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності, а саме:

              - до Жидачівського районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Львівській області - щодо підтвердження факту смерті;

              - до органу реєстрації - щодо державної реєстрації прав власності на нерухомий об’єкт (інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановленого зразка;

             - в органи нотаріату - про наявність/відсутність спадкових справ;

             - до інших служб у разі потреби.

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, Орган управління здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність Новострілищанської ОТГ або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 

3. Зберігання та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

 

              3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини покладається на Орган управління .

              3.2. Орган управління для забезпечення зберігання безхазяйного майна може залучати комунальне підприємство, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

              3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі та зобов’язана надавати до селищної ради звіти про стан та використання речі. Новострілищанська селищна рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйного майна як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

             3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

              У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Органом управління відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

              3.5. Між Органом управління та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

              3.6. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

              3.7. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради.

              3.8. Передача безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування юридичним, фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому селищної ради.

              3.9. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов’язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом трьох діб після встановлення власника майна.

              3.10. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

              3.11. Поліпшення об’єкта, переданого у тимчасове користування, здійснене під час знаходження його на обліку, територіальною громадою не відшкодовуються.

              3.12. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини Орган управління направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду (надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному стані.

             

4. Прийняття безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Новострілищанської селищної ради

 

              4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини Орган управління в порядку окремого провадження (глави 8 та 9 розділу ІV Цивільного процесуального кодексу України) звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна або за місцем відкриття спадщини чи за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини, з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Новострілищанської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

              4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Новострілищанської селищної ради. Орган управління готує на чергову сесію Новострілищанської селищної ради відповідний проект рішення.

              4.3. Після прийняття нерухомого майна у комунальну власність Новострілищанської селищної ради. Орган управління здійснює реєстрацію права власності на це майно за Новострілищанською об’єднаною територіальною громадою в особі Новострілищанської селищної ради

              4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та прийнятого у комунальну власність Новострілищанської селищної ради безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини вирішуються у судовому порядку.

              4.5. Всі витрати, пов’язані з державною реєстрацією права комунальної власності, оплата послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, експертної оцінки об’єкта нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів селищного бюджету.

 

5. Прийняття до комунальної власності безхазяйного майна, яке відноситься до інженерних мереж, а також окремих об’єктів (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення тощо)

 

5.1. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, які здійснюють експлуатацію, обслуговування інженерних мереж, у випадку виявлення на території громади безхазяйних елементів та частин інженерних мереж, а також окремих об’єктів (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення тощо), зобов’язані повідомити про це Орган управління. Інформація може надходити також від об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та окремих громадян у письмовій формі.

5.2. Після отримання інформації Орган управління включає у постійно діючу комісію представників підприємств, що надають послуги з (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення тощо) за галузевим напрямком, забезпечує обстеження та попередню оцінку об’єкта із складанням відповідного акта за формою, визначеною у додатку 2 до цього Положення.

5.3. Комісія здійснює обстеження виявленого об’єкта з віднесенням його до рухомого/нерухомого майна з урахуванням вимог статті 181 Цивільного кодексу України, опис технічних характеристик та попередню оцінку на підставі ліквідаційної вартості, яка визначається на підставі діючих на момент обстеження оптових, заготовчих, закупівельних, здавальних або скупних цін.

   Комунальне підприємство, представник якого брав участь у обстеженні, відповідальне за складання технічної документації на об’єкт (опис технічних характеристик, технічна схема тощо), які надаються до Органу управління у термін не більше одного місяця з дня складання акта обстеження.

  З метою виявлення власника безхазяйних об’єктів майна уповноваженим органом забезпечується оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайт Новострілищанської селищної ради, що містить інформацію про виявлене майно, його місцезнаходження. За необхідності, вживає інші заходи щодо встановлення власника майна, що має ознаки безхазяйного.

  5.4. У випадку встановлення особи власника безхазяйного майна уповноважений орган звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

5.5. Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного майна, Орган управління готує на чергову сесію селищної ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. 336 Цивільного кодексу України.

  Якщо власник протягом місяця з дня оприлюднення оголошення не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади та всупереч статті 319 Цивільного кодексу України не здійснює належного утримання майна, що свідчить про його фактичну відмову від майна, останнє приймається у комунальну власність на підставі рішення селищної ради з посиланням на статті 336, 347 Цивільного кодексу України, з одночасним передаванням його у господарське відання (за необхідності).

              4.5. Прийняті у комунальну власність громади, як безхазяйне майно, інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення тощо), передаються відповідним комунальним підприємствам, або іншим суб’єктам господарювання які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню.

 Подальше володіння, користування і розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

            

6. Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна, відумерлої спадщини - частки квартири або частки одноквартирного житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення його цілісності, що передано у комунальну власність Новострілищанської селищної ради за рішенням суду

 

              6.1. Якщо згідно з рішенням суду в комунальну власність Новострілищанської селищної ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет, відповідно до статті 362 Цивільного кодексу України, може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

 

7. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну власність Новострілищанської селищної ради

              7.1. Новострілищанська селищна  рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.

              7.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір, про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

              7.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до Новострілищанської селищної ради не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

              7.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується Новострілищанської селищної ради на підставі відповідного рішення.

             7.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Новострілищанської селищної ради та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

 

         8. Визначення порядку відчуження нерухомого майна та відумерлої спадщини

 

               8.1. Якщо згідно з рішенням суду в комунальну власність Новострілищанської селищної ради передано безхазяйне нерухоме майно та відумерла спадщина, селищна рада може розглянути питання щодо можливості приватизації шляхом продажу на умовах аукціону, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового кодексу України, розглянути питання щодо надання майна громадянам, які перебувають в черзі на покращення житлових умов в порядку черги.

 

9.Оформлення та зберігання справ

 

              9.1. Виконавчий комітет Новострілищанської селищної ради веде окремий облік безхазяйного майна, прийнятого на облік.

             9.2. На кожний об’єкт, з моменту отримання інформації про наявність такого об’єкту, оформляється окрема справа, в якій повинні зберігатися:

             - інформація про виявлення об’єкта (лист, повідомлення, акт тощо);

             - акти опису нерухомого майна (другий примірник);

             - акти обстеження та попередньої оцінки майна;

             - копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав;

              - копія запиту до БТІ щодо власника об’єкта та відповіді на нього (за наявності); 

             - технічний паспорт або інші техдокументація;

              - оригінал витягу із Державного реєстру речових прав про взяття на облік безхазяйного майна;

              - інші документи, що стосуються прийняття об’єкта у комунальну власність.

              9.3. Акт опису складається у двох примірниках. Перший примірник акта передається до відповідної реєстраційної служби, другий - залишається в Органі управління.

               9.4. Акти опису реєструються у відповідній книзі обліку (додаток 3). Акту опису присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру реєстрації в книзі обліку актів. Книга обліку актів опису майна, що має ознаки безхазяйного, повинна бути прошнурована та пронумерована та скріплена та печаткою.

                9.5. Справи на об’єкти майна, що має ознаки безхазяйного, та взятих на облік, зберігаються  виконавчим комітетом Новострілищанської селищної ради на термін, передбачений номенклатурою справ та чинним законодавством.

 

9. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

 

              9.1. Прийняття нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Новострілищанської селищної ради та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Новострілищанської селищної ради.

             9.2. Внесення змін та доповнень до цього Положення у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Положення з діючим законодавством України, здійснюється за рішенням селищної ради.

 

 

Секретар ради                                                                               Н. Кучер

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь