Новострілищанська об'єднана територіальна громада

припинила діяльність, увійшла до складу Бібрської громади

ПОЛОЖЕННЯ Про інспекцію з благоустрою Новострілищанської селищної ради

Дата: 04.01.2019 15:33
Кількість переглядів: 841

Затверджено

                                                                           Рішенням      сесії                                                                                     Новострілищанської селищної ради                                                                           № 175  від 14.07. 2016р.

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про інспекцію з благоустрою  Новострілищанської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інспекція з благоустрою Новострілищанської селищної ради (далі інспекція) утвор селищною  радою як структурний підрозділ виконавчого комітету селищної ради, для здійснення контролю за станом благоустрою території Новострілищанської об’єднаної територіальної громади (ОТГ), виконанням Правил благоустрою  Новострілищанської селищної ради.

1.2. Положення про інспекцію з благоустрою населених пунктів Новострілищанської селищної ради  затверджується рішенням   Новострілищанської селищної ради.

1.5. Інспекція підпорядковується першому заступнику голови Новострілищанської селищної ради   з питань діяльності виконавчого комітету.

1.2.Повноваження інспекції поширюється на територію Новострілищанської ОТГ.

1.3. Інспекція створена з метою здійснення контролю за:

- дотриманням юридичними та фізичними особами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою, Правил благоустрою території Новострілищанської селищної ради.

     - станом благоустрою території населених пунктів громади, в тому числі озелененням, охороною зелених насаджень, створенням місць відпочинку громадян, утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій.

1.4. У своїй діяльності Інспекція керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно- правовими та нормативно-технічними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, її виконкому, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Інспекція не є юридичною особою, має відповідні бланки.

1.7. До складу інспекції входить один інспектор з благоустрою, який представляє без доручення інспекцію у взаємовідносинах з фізичними і юридичними особами. Інспектор інспекції призначається на посаду та звільняються з посади  селищним головою.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСПЕКЦІЇ

2.1. Контроль за станом благоустрою території Новострілищанської ОТГ.

2.3. Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою території Новострілищанської ОТГ.

2.4. Притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою.

2.5. Профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою.

3. ФУНКЦІЇ ІНСПЕКЦІЇ

3. Інспекція з благоустрою відповідно до покладених на неї завдань повинна:

3.1. Систематично проводити самостійні і спільні рейди та перевірки з санітарно-епідеміологічною службою та іншими службами для здійснення контролю за:

- станом благоустрою територій, закріплених та прилеглих до установ, підприємств, організацій, торгівельних точок тощо;

- накопичення побутових відходів біля нежитлових і житлових будинків, будинків приватного сектору та їх своєчасного вивозу;

- дотримання природоохоронного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, фізичними особами у частині поводження з побутовими відходами ;

- своєчасним прийняттям заходів до господарюючих суб’єктів, фізичним та юридичним особам, утворюючих стихійні звалення;

- розклеювання об’яв, афіш на стінах будівель, опорах та в інших не призначених для цього місцях;

- несвоєчасних усунень розкопувань;

- станом газонів та зелених насаджень міста, скверів и парків;

3.2 Складає протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності.

3.3. Готує пропозиції щодо подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам та елементам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, «Правил благоустрою  Новострілищанської селищної ради.

3.4. Контролює забезпечення чистоти і порядку в місті, очищення території та об'єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених об'єктів та елементів благоустрою.

3.5. Бере участь в обговоренні проектів благоустрою об'єктів та елементів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, не залежно від форм власності.

3.6. Вносить пропозиції про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою міста, удосконалення  «Правил благоустрою  Новострілищанської селищної ради».

3.7. Безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян, що відносяться до її компетенції.

3.8. Здійснює профілактику порушень законодавства в сфері благоустрою населених пунктів.

3.9. Щомісячно інформує виконком  Новострілищанської селищної ради про результати рейдів та перевірок.

3.10. Готує матеріали та пропозиції на засідання виконкому міської ради, її постійних комісій за своєю компетенцією, а також ініціює їх проведення.

3.12. Веде облік підприємств, організацій, юридичних і фізичних осіб, що систематично порушують правила благоустрою, для передачі відомостей про їх у відповідні служби.

3.13. Інспекція в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з підприємствами, установами та організаціями.

3.14. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. ПРАВА ІНСПЕКЦІЇ

4.1 Складати приписи і  протоколи про адміністративні правопорушення в межах компетенції та порядку передбаченого діючим законодавством по відношенню до осіб, які порушують правила благоустрою, для притягнення винних до відповідальності.

 -       Виносити попередження керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, власникам приватних будинків, окремим громадянам за наявності порушень правил благоустрою міста, строків виконання робіт та інших випадків в межах функцій інспекції;
- Встановлювати  строки усунення виявлених недоліків або припинення дій; 

- Забороняти ведення самовільних робіт, пов'язаних з порушенням Правил благоустрою Новострілищанської селищної ради;
- Викликати в інспекцію керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території міста, окремих громадян, власників житлових будинків для дачі пояснень про порушення правил благоустрою, вимагати від них письмової або усної інформації щодо намірів про усунення виявлених недоліків;
- Піднімати клопотання перед міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою та іншими посадовими особами про прийняття відповідних рішень, якщо порушення

набувають систематичного характеру або несуть загрозу навколишньому середовищу;

- Звертатись, за дорученням селищного голови, до районного відділу УМВС України у Львівській області, прокуратури району, до районного суду для вирішення питань, віднесених цим Положенням до повноважень інспекції.
- Вносити пропозиції щодо вилучення дозволів на розміщення об'єктів реклами, виносної торгівлі та інше суб'єктами, що систематично порушують правила благоустрою території ОТГ

4.2. В випадках, передбаченого діючим законодавством про адміністративні правопорушення, передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд селищної адміністративної комісії.

4.3 Проводити рейди та перевірки територій та об'єктів населеного пункту щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою території ОТГ;

4.4. Надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам , в межах своїх повноважень, у поліпшені стану території та об'єктів благоустрою населених пунктів громади.

4.5. Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів ОТГ. Складати приписи щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів.

4.6. Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об'єктів міста, удосконалення Правил благоустрою території ОТГ.

4.7. Надавати інформацію органам державного контролю відповідно до чинного законодавства.

4.8. Подавати пропозиції щодо подання до суду позовів про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою ОТГ, виявлені порушення законодавства у сфері благоустрою, Правил благоустрою Новострілищанської селищної ради, рішень селищної ради, виконкому, розпоряджень селищного голови та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, в межах повноважень та прав, визначених цим положенням.

4.9. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції.

4.10. Одержувати від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на інспекцію завдань , не пізніше як у п’ятиденний термін з дня надання запиту

4.11. Скликати у встановленому порядку наради за своєю компетенцією.

4.12. Члени інспекції мають право безпосереднього входження на територію підприємств, установ, організацій, крім режимних об'єктів, для огляду територій та контролю за благоустроєм, утриманням зелених насаджень, дотриманням санітарних норм, перевіряти наявність договорів на прибирання прилеглих територій, вивіз, утилізацію сміття та відходів.

 

4.13. Набувати інших прав відповідно до законодавства.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

5.1. Інспектор має право брати участь у спільних рейдах та перевірках з санітарно-епідеміологічною службою й іншими службами. Графік зазначених спільних рейдів і перевірок затверджується виконкомом селищної ради або селищним головою. У разі термінової потреби у спірних рейдах і перевірках (в разі явного загальновідомого порушення законодавства у сфері благоустрою) інспектор залучається до рейду чи перевірки шляхом негайного повідомлення телефонограмою про об’єкт та строки перевірки.

5.2. Інспектор має право самостійно проводити планові та позапланові перевірки дотримання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами законодавства у сфері благоустрою.

5.3. Планові перевірки проводяться згідно щомісячного графіку, що затверджується першим заступником у справах виконкому  за погодженням з селищним головою.

5.4. Позапланові перевірки проводяться у разі надходження заяв, скарг, службових, доповідних записок або у разі явного загальновідомого порушення законодавства у сфері благоустрою.

5.5. При проведенні перевірок інспектор повинен мати при собі службове посвідчення та направлення на перевірку, що затверджується першим заступником голови селищної ради.

5.6. Якщо під час перевірки виявленні причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, інспектор зобов’язаний скласти та видати офіційний документ – припис, який є обов’язковим для виконання в термін до десяти календарних діб особами, які його отримали.

     У приписі зазначається: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою.

     Припис підписується особою, яка його склала і особою, на яку він складений.

     У разі відмови особи отримати припис в графі «Припис одержав» робиться про це запис.

     Якщо виявлені порушення стосуються робіт з озеленення,  косіння газонів, прибирання території, відсутності урн і т.п., порушник повинен усунути виявлені порушення в триденний термін після надання припису. В разі неусунення порушень, дані види робіт (за згодою міського голови) можуть виконуватися ДКП «Нові Стрілища», яке надає порушнику рахунок за виконані роботи. Витрати, понесені ДКП «Нові Стрілища»,  внаслідок виконання згаданих вище робіт, підлягають сплаті порушником в повному обсязі добровільно в пятиденний термін з дати отримання порушником рахунку і акту виконаних робіт чи стягуються в судовому порядку.

 5.7. Інспектор під час перевірки об’єкту благоустрою, виявивши порушення вимог Правил благоустрою, зобов’язаний на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

     При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень, протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

     У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

     Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

     Протокол підписується особою, яка його склала і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

     У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

      При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

     У випадку відсутності правопорушника на місці порушення, що унеможливлює складання протоколу з зазначенням відомостей про особу правопорушника, інспектор складають акт, в якому зазначають місце, час, зміст правопорушення та власника об’єкту, де відбулось правопорушення (або установу, підприємство, організацію, за якій закріплена територія) і передають до адміністративної комісії. В такому випадку, протокол про адміністративне правопорушення складається на правопорушника при його явці на засідання адміністративної комісії.

5.8. Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету  Новострілищанської селищної ради.

5.9. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у Порядку встановленому Правилами благоустрою.

     В разі не усунення порушень, особою, винною у порушенні правил благоустрою, у разі якщо це не усунення може привести к погіршенню санітарно-епідеміологічної ситуації в місті, або спричинити інші негативні наслідки, роботи по усуненню наслідків цих правопорушень можуть виконуватися ДКП «Нові Стрілища»,  (за погодженням з селищним головою), яке надає порушнику рахунок за виконані роботи. Витрати, понесені ДКП «Нові Стрілища»,  внаслідок виконання згаданих вище робіт, підлягають сплаті порушником в повному обсязі добровільно в пятиденний термін з дати отримання порушником рахунку і акту виконаних робіт чи стягуються в судовому порядку.

5.10. Виконання робіт комунальним підприємством ДКП «Нові Стрілища» у випадках, зазначених в п.п. 5.6., 5.9. цього положення провадиться за цінами, встановленими для даного виду робіт на день виконання робіт. Виконання робіт включає в себе відшкодування витрат, понесених  ДКП «Нові Стрілища»,   (паливно-мастильні матеріали та інше) та вартість робіт.

5.11. Форма посвідчення інспектора з благоустрою, форми приписів, актів перевірки і протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою затверджуються рішенням виконавчого комітету Новострілищанської селищної ради.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                              Н. КУЧЕР


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь