Новострілищанська об'єднана територіальна громада

припинила діяльність, увійшла до складу Бібрської громади

Експертний висновок постійної депутатської комісії селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, звязку, сфери послуг та регуляторної політики щодо проектів рішень Новострілищанської селищної ради:

Дата: 08.05.2019 10:33
Кількість переглядів: 761

Експертний висновок

постійної депутатської комісії селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, звязку, сфери послуг та регуляторної політики  щодо проектів рішень

Новострілищанської селищної ради:

 

«Про встановлення ставок єдиного податку на території  Новострілищанської селищної ради.»

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.»

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Новострілищанської селищної ради.»

«Про встановлення ставок орендної плати  на території Новострілищанської селищної ради.»

 

Постійна депутатська комісія селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, звязку, сфери послуг та регуляторної політики, на виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проекти рішень селищної ради:

 • «Про встановлення ставок єдиного податку на території  Новострілищанської селищної ради.»
 • «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.»
 • «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Новострілищанської селищної ради.»
 • «Про встановлення ставок орендної плати  на території Новострілищанської селищної ради.»

 з аналізом їх регуляторного впливу та встановила наступне:

1. Розробником проектів регуляторних актів є виконавчий комітет та фінансовий відділ Новострілищанської селищної ради. Проекти рішень підготовлено відповідно до Податкового кодексу України.

 

2. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

При підготовці проектів регуляторних актів витримана послідовність регуляторної діяльності: проекти відповідають цілям державної регуляторної політики, проекти включено до плану діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (рішення   від 28.11.2018   № 1081) , проведені роботи з регуляторної процедури:

- розміщено повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів та безпосередньо проекти з аналізом їх регуляторного впливу, на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет за адресою https://nstril-gromada.gov.ua та дошках оголошень в населених пунктах громади.

Зауваження та пропозиції до проекту рішень від фізичних та юридичних осіб не надходили.

Таким чином, проекти регуляторних актів:

 • «Про встановлення ставок єдиного податку на території  Новострілищанської селищної ради.»
 • «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.»
 • «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Новострілищанської селищної ради.»
 • «Про встановлення ставок орендної плати  на території Новострілищанської селищної ради.»

 з аналізом їх регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

3. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Стосовно зазначених проектів рішень розроблено аналіз регуляторного впливу, який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблеми, які пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, оцінено важливість цих проблем, обґрунтовано необхідність державного регулювання та  розглянуто можливість внесення змін до регуляторних актів.

Зокрема:

 

1. Положення «Про встановлення ставок єдиного податку на території  Новострілищанської селищної ради.»

Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, вибрано оптимальний варіант.   

Надано кількість та структуру суб’єктів господарювання на яких поширюється регуляторний вплив.

Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання,  та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Дані використані в розрахунках аналізу РВ є достовірними, підтверджені фактичними бюджетними надходженнями та реальною кількістю підприємців, що здійснюють діяльність на території селищної ради.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акта, визначено показники результативності  та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Тест малого підприємництва складено відповідно до встановлених вимог, оцінка витрат складена правильно.

Положень, що могли би обмежувати чи негативно впливати на вільну конкуренцію в проекті регуляторного акту не виявлено.

Корупціогенних факторів у проекті регуляторного акту не виявлено

 

2. Положення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.»

Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, вибрано оптимальний варіант.   

Надано кількість та структуру суб’єктів господарювання на яких поширюється регуляторний вплив.

Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання,  та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Дані використані в розрахунках аналізу РВ є достовірними, підтверджені фактичними бюджетними надходженнями та реальною кількістю платників зазначеного податку на території селищної ради.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акта, визначено показники результативності та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Положень, що могли би обмежувати чи негативно впливати на вільну конкуренцію в проекті регуляторного акту не виявлено.

Корупціогенних факторів у проекті регуляторного акту не виявлено

 

3. Положення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Новострілищанської селищної ради.»

Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, вибрано оптимальний варіант.   

Надано кількість та структуру суб’єктів господарювання на яких поширюється регуляторний вплив.

Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання,  та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Дані використані в розрахунках аналізу РВ є достовірними, підтверджені фактичними бюджетними надходженнями та реальною кількістю платників зазначеного податку на території селищної ради.

Конкретно вказаний перелік категорій фізичних та юридичних осіб яким надані пільги із сплати земельного податку.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акта, визначено показники результативності та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Тест малого підприємництва складено відповідно до встановлених вимог, оцінка витрат складена правильно.

Положень, що могли би обмежувати чи негативно впливати на вільну конкуренцію в проекті регуляторного акту не виявлено.

Корупціогенних факторів у проекті регуляторного акту не виявлено.

 

4. Положення «Про встановлення ставок орендної плати  на території Новострілищанської селищної ради.»

Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, вибрано оптимальний варіант.   

Надано кількість та структуру суб’єктів господарювання на яких поширюється регуляторний вплив.

Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання,  та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Дані використані в розрахунках аналізу РВ є достовірними, підтверджені фактичними бюджетними надходженнями та реальною кількістю орендарів на території селищної ради.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акта, визначено показники результативності та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Тест малого підприємництва складено відповідно до встановлених вимог, оцінка витрат складена правильно.

Положень, що могли би обмежувати чи негативно впливати на вільну конкуренцію в проекті регуляторного акту не виявлено.

Корупціогенних факторів у проекті регуляторного акту не виявлено.

 

Узагальнений висновок:

  Постійна депутатська комісія селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, зв’язку, сфери послуг та регуляторної політики за підсумками розгляду вважає, що проекти регуляторних актів:

 • «Про встановлення ставок єдиного податку на території  Новострілищанської селищної ради.»
 • «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.»
 • «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Новострілищанської селищної ради.»
 • «Про встановлення ставок орендної плати  на території Новострілищанської селищної ради.»

та аналіз їх регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Аналіз регуляторного впливу розроблено відповідно до положень постанови  «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»   затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 із внесеними  змінами від 6 грудня 2015 р. № 1151

 

 

 

 

 

При підготовці експертного висновку аналізу регуляторного впливу було використано методичні рекомендації «Модельний порядок підготовки проектів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад», який розроблено експертами Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» в рамках Ініціативи «Львівський регуляторний хаб», у співпраці з консультантом Світового банку Андрієм Паляницею в рамках проекту «Відновлення та зростання фінансового та підприємницького сектору України».

 

 

 

 

Голова депутатської комісії                                                 О. Франків-Табака

 

06.05.2019р.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь